The Godfather

عنوان فارسی : پدر خوانده
9.2 از ۱۰
97 از ۱۰۰
کارگردان : Francis Ford Coppola
لیست بازیگران : Al Pacino, James Caan, Marlon Brando, Richard S. Castellano, Robert Duvall
تولید سال : 1972

یکی از پر قدرت ترین روسای مافیا در نیویورک به خاطر کمک هایش به مهاجران ایتالیایی به پدرخوانده معروف شد. پس از مرگ آن جانشینش پسر کوچک خانواده مایکل میشود که پیش از این علاقه ای به فعالیت های غیرقانونی خانواده اش نداشته است …..

یکی از پر قدرت ترین روسای مافیا در نیویورک به خاطر کمک هایش به مهاجران ایتالیایی به پدرخوانده معروف شد. پس از مرگ آن جانشینش پسر کوچک خانواده مایکل میشود که پیش از این علاقه ای به فعالیت های غیرقانونی خانواده اش نداشته است …..

فهرست