The Good the Bad and the Ugly

The Good the Bad and the Ugly

عنوان فارسی : خوب ، بد ، زشت
8.8 از ۱۰
97 از ۱۰۰
کارگردان : Sergio Leone
لیست بازیگران : Luciano Vincenzoni ,Sergio Leone
تولید سال : 1966

در دوران جنگ های داخلی امریکا، سه مرد در پی یافتن جعبه ای هستند که حاوی دویست هزار دلار پول مسروقه است: «استنزا»، «جو» و «توکو» .

در دوران جنگ های داخلی امریکا، سه مرد در پی یافتن جعبه ای هستند که حاوی دویست هزار دلار پول مسروقه است: «استنزا»، «جو» و «توکو» .

فهرست