نامزدهای Bafta Game Awards 2024 معرفی شدند

نامزدهای مراسم Bafta Game Awards 2024 معرفی شدند.

عنوان Marvel’s Spider-Man 2 با نامزدی در ۹ رشته مجزا، پیشتاز است.

دیگر مدعیان بزرگ عبارتند از Alan Wake 2 (با نامزدی در هشت رشته)، The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (با نامزدی در هفت رشته) و Baldur’s Gate 3 (با نامزدی در هفت رشته).

هر چهار عنوان فوق‌الذکر به همراه Dave the Diver و Super Mario Bros Wonder، نامزد دریافت جایزه بهترین بازی سال هستند.

اعضای بفتا (Bafta) رای‌گیری را برای تصمیم‌گیری در مورد نامزدهای نهایی بهترین بازی سال و بهترین بازی بریتانیایی در ماه ژانویه (دی ماه) آغاز کردند؛ در حالی که هیئت داوران بفتا در ۱۵ دسته دیگر رای دادند.

لیست نامزدها به شرح زیر است:


EE Player’ Choice:

 • Baldur’s Gate 3
 • Cyberpunk 2077
 • Fortnite
 • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
 • Lethal Company
 • Marvel’s Spider-Man 2

بهترین بازی بریتانیایی:

 • Cassette Beasts
 • Dead Island 2
 • Disney Illusion Island
 • Football Manager 2024
 • Viewfinder
 • Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin

بهترین روایت:

 • Alan Wake 2
 • Baldur’s Gate 3
 • Dredge
 • Final Fantasy 16
 • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
 • Star Wars Jedi: Survivor

بهترین دستاورد فنی:

 • Alan Wake 2
 • Final Fantasy 16
 • Horizon: Call of the Mountain
 • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
 • Marvel’s Spider-Man 2
 • Starfield

بهترین طراحی بازی:

 • Cocoon
 • Dave the Diver
 • Dredge
 • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
 • Marvel’s Spider-Man 2
 • Viewfinder

بهترین انیمیشن:

 • Alan Wake 2
 • Hi-Fi Rush
 • Hogwarts Legacy
 • Marvel’s Spider-Man 2
 • Star Wars Jedi: Survivor
 • Super Mario Bros Wonder

بهترین دستاورد هنری:

 • Alan Wake 2
 • Baldur’s Gate 3
 • Cocoon
 • Diablo 4
 • Final Fantasy 16
 • Hi-Fi Rush

بهترین دستاورد صوتی:

 • Alan Wake 2
 • Call of Duty: Modern Warfare 3
 • Hi-Fi Rush
 • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
 • Marvel’s Spider-Man 2
 • Star Wars Jedi: Survivor

بهترین موسیقی:

 • Alan Wake 2
 • Assassin’s Creed Mirage
 • Baldur’s Gate 3
 • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
 • Marvel’s Spider-Man 2
 • Star Wars Jedi: Survivor

بهترین نقش مکمل:

 • Andrew Wincott – Baldur’s Gate 3
 • Debra Wilson – Star Wars Jedi: Survivor
 • Ralph Ineson – Final Fantasy 16
 • Sam Lake – Alan Wake 2
 • Tony Todd – Marvel’s Spider-Man 2
 • Tracy Wiles – Baldur’s Gate 3

بهترین نقش اصلی:

 • Amelia Tyler – Baldur’s Gate 3
 • Cameron Monaghan – Star Wars Jedi: Survivor
 • Nadji Jeter – Marvel’s Spider-Man 2
 • Neil Newbon – Baldur’s Gate 3
 • Samantha Béart – Baldur’s Gate 3
 • Yuri Lowenthal – Marvel’s Spider-Man 2

بهترین بازی اورجینال:

 • Cocoon
 • Dave the Diver
 • Dredge
 • Stray Gods: The Roleplaying Musical
 • Venba
 • Viewfinder

بازی فراتر از سرگرمی:

 • Chants of Sennaar
 • Goodbye Volcano High
 • Tchia
 • Terra Nil
 • Thirsty Suitors
 • Venba

بهترین بازی در حال تکامل:

 • Cyberpunk 2077
 • Final Fantasy 14 Online
 • Fortnite
 • Forza Horizon 5
 • Genshin Impact
 • No Man’s Sky

بهترین بازی خانوادگی:

 • Cocoon
 • Dave the Diver
 • Disney Illusion Island
 • Hi-Fi Rush
 • Hogwarts Legacy
 • Super Mario Bros Wonder

بهترین بازی چندنفره:

 • Baldur’s Gate 3
 • Call of Duty: Modern Warfare 3
 • Diablo 4
 • Forza Motorsport
 • Party Animals
 • Super Mario Bros Wonder

بهترین مالکیت فکری جدید:

 • Chants of Sennaar
 • Dave the Diver
 • Dredge
 • Hi-Fi Rush
 • Jusant
 • Viewfinder

بهترین بازی سال:

 • Alan Wake 2
 • Baldur’s Gate 3
 • Dave the Diver
 • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
 • Marvel’s Spider-Man 2
 • Super Mario Bros Wonder
mrEllie terminator✧ℳ๑ђѧ๓๓α∂ℜєzą✧
برچسب‌ها:, , , , ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *